Đua thuyền rồng trên sông Tam Giang

Hàng năm khi Xuân về, trên dòng Tam Giang thơ mộng lại nhộn nhịp với những trò chơi dân gian trong Lễ hội Sông nước Tam Giang của thị xã Sông Cầu.