Làng Gành Đỏ

Trong khu vực vịnh Xuân Đài có một làng tên Gành Đỏ nổi tiếng với nghề làm nước mắm cùng với phong cảnh tuyệt đẹp.