Mực khô

Mực khô AS
~500.000 VNĐ/bịch
Mực khô A1
~490.000 VNĐ/bịch
Mực khô A2
~460.000 VNĐ/bịch
Mực khô A3
~425.000 VNĐ/bịch
Mực khô A4
~400.000 VNĐ/bịch