Nước mắm

Nước mắm THƯỢNG HẠNG (Nhãn NÂU)
80.000 VNĐ/lít - 100.000 VNĐ/lít
Nước mắm NHỈ CAO CẤP (Nhãn VÀNG) (100% từ Cá Cơm Than)
180.000 VNĐ/lít - 200.000 VNĐ/lít
Nước mắm NHỈ (Nhãn ĐỎ)
140.000 VNĐ/lít - 160.000 VNĐ/lít
Nước mắm ĐẶC BIỆT (Nhãn XANH)
120.000 VNĐ/lít - 140.000 VNĐ/lít
Nước mắm THƯỢNG HẠNG (Nhãn CAM)
100.000 VNĐ/lít - 120.000 VNĐ/lít
Nước mắm THƯỢNG HẠNG (Nhãn TRẮNG)
50.000 VNĐ/lít
Nước mắm LOẠI I (nắp Xanh)
40.000 VNĐ/lít
Nước mắm LOẠI I (nắp Vàng)
30.000 VNĐ/lít
Nước mắm LOẠI II (nắp Xanh)
20.000 VNĐ/lít
Nước mắm LOẠI II (nắp Vàng)
15.000 VNĐ/lít