Sản phẩm khác

Mắm Ruốc
50.000 VNĐ/hũ
Mắm Cơm (mắm Nêm)
30.000 VNĐ/hũ
Ruốc khô (con Moi)
50.000 VNĐ/bịch
Cá Đéc
50.000 VNĐ/bịch - 70.000 VNĐ/bịch
Cá Hố
80.000 VNĐ/bịch
Cá Cơm
50.000 VNĐ/bịch
Cá Chỉ Vàng
50.000 VNĐ/bịch