Sản phẩm

Cá Chỉ Vàng
50.000 VNĐ/bịch
Cá Cơm
50.000 VNĐ/bịch
Cá Đéc
50.000 VNĐ/bịch - 70.000 VNĐ/bịch
Cá Hố
80.000 VNĐ/bịch
Mắm Cơm (mắm Nêm)
30.000 VNĐ/hũ
Mắm Ruốc
50.000 VNĐ/hũ
Mực khô A1
~490.000 VNĐ/bịch
Mực khô A2
~460.000 VNĐ/bịch