Cá Hố

Tên sản phẩm: Cá Hố
Giá thành: 80.000 VNĐ/bịch
Mô tả:
  1. Đảm bảo không chất bảo quản, chất độc hại.
  2. Đóng gói: Bịch 1/2kg.
  3. Giá tiền: Theo thời giá.

   Sản phẩm liên quan

Mắm Cơm (mắm Nêm)
30.000 VNĐ/hũ VNĐ
Cá Chỉ Vàng
50.000 VNĐ/bịch VNĐ
Cá Đéc
50.000 VNĐ/bịch - 70.000 VNĐ/bịch VNĐ
Cá Cơm
50.000 VNĐ/bịch VNĐ
Mắm Ruốc
50.000 VNĐ/hũ VNĐ
Ruốc khô (con Moi)
50.000 VNĐ/bịch VNĐ