Mực khô A4

Tên sản phẩm: Mực khô A4
Giá thành: ~400.000 VNĐ/bịch
Mô tả:
  1. Phơi từ mực câu tươi sống ở vùng biển Phú Yên và Khánh Hòa, bảo đảm chất lượng ngon, mềm, ngọt khác với những loại mực con thân to nhưng rất dai và nhạt (mực ma, mực xà…).
  2. Đóng gói: Bịch 1/2kg (~ 22 con).
  3. Giá tiền: Theo thời giá.

   Sản phẩm liên quan

Mực khô A2
~460.000 VNĐ/bịch VNĐ
Mực khô A1
~490.000 VNĐ/bịch VNĐ
Mực khô A3
~425.000 VNĐ/bịch VNĐ
Mực khô AS
~500.000 VNĐ/bịch VNĐ