Tôm khô

Tôm khô lớn
~ 350.000 VNĐ/bịch
Tôm khô nhỏ
~ 280.000 VNĐ/bịch