Tôm khô nhỏ

Tên sản phẩm: Tôm khô nhỏ
Giá thành: ~ 280.000 VNĐ/bịch
Mô tả:
  1. Là tôm biển tự nhiên 100%. Không phẩm màu, không chất bảo quản. Đảm bảo chất lượng.
  2. Đóng gói: Bịch 1/2kg.
  3. Giá tiền: Theo thời giá.

   Sản phẩm liên quan

Tôm khô lớn
~ 350.000 VNĐ/bịch VNĐ