Làng nghề Sông Cầu

Sông Cầu nổi tiếng với các làng nghề thủ công như: nước mắm Gành Đỏ, muối Tuyết Diêm, đan bóng Mò O, bánh tráng Xuân Lộc…