Phong cảnh Sông Cầu

Một số phong cảnh tuyệt đẹp của Vịnh Xuân Đài (thị xã Sông Cầu) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Khu du lịch Quốc gia.