Sông Cầu: Xưa & Nay

Đây là chùm ảnh đạt giải trong cuộc thi ảnh Sông Cầu: Xưa & Nay. Những cảnh đẹp thiên nhiên và con người qua góc máy của các nghệ sĩ nhiếp ảnh hiện lên tuyệt đẹp làm đắm say lòng người.